Language: 简体中文 English
您现在的位置: 首页 > 联系我们

联系我们

中国微米纳米技术学会秘书处 (主办)

   址:中国北京市海淀区清华大学精密仪器系3301 

   话:010-62772108(投稿&网站)、010-62796707(赞助&汇款

   箱:csmnt@mail.tsinghua.edu.cn

   址:http:// www.csmnt.org.cn
                                                                                                                                   

武汉大学(承办)
联系人:彭茜
邮   箱:pengqian_an_lia@whu.edu.cn